Czym jest energia słoneczna i dlaczego jest taka ważna?

Energia słoneczna to energia pochodząca ze Słońca, której znaczenie jest niezwykle istotne w kontekście pozyskiwania alternatywnych źródeł energii. Od Słońca uzależnione jest istnienie życia na naszej planecie, jak i kondycja naszej galaktyki. Energia słoneczna jest też poważną kartą przetargową, jeśli chodzi o cały system grzewczy i branżę elektryczną na naszej planecie. Energia promieniowania słonecznego stanowi bazę pod przemysł z nią związany, całą energetykę słoneczną. Promieniowanie elektromagnetyczne napędza całą przyrodę ożywioną. Elektrownie przyszłości, to elektrownie słonecznie. Na świecie istnieje ich kilkanaście, jednak zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania, ciągle rośnie. Podobnym rozwiązaniem w mikroskali, dla gospodarstw domowych są solary, czyli kolektory słoneczne. Zapewniają one budynkom energię potrzebną do jego ogrzania. Jest to dobre rozwiązanie nowego typu, które ma zapewnić domownikom tańszy dostęp do energii. Taka inwestycja opłaca się na długie lata i może procentować jeszcze kolejnym pokoleniom. Jest to jedyne dobrze opracowane rozwiązanie tego typu w zakresie nowych technologii dla gospodarstw domowych. Energia Słońca jest dla nas nadzieją na ciągle obecny problem ubóstwa energetycznego w różnych zakątkach świata.

Greenpeace zaangażowany w popularyzację wiedzy o energii słonecznej

Edukacja o odnawialnych źródłach energii jest niezwykle ważna dla rozwoju naszej planety. Energia słoneczna i nadzieje w niej pokładane są traktowane po macoszemu przez system edukacji w Polsce. Ważną sprawą jest więc, aby rozmaite organizacje pozarządowe popularyzowały tę wiedzę. Do alternatywnych organizacji niewątpliwie należy Greenpeace. Jest to organizacja międzynarodowa, która działa na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i stawia sobie za cel ochronę środowiska i szerzenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej. Na swojej stronie internetowej działacze dokładnie opisują informacje, na temat działań i aktywności organizacji na rzecz korzystania z odnawialnych źródeł energii. W województwie lubuskim, organizacja instaluje solary na budynkach szkół. Greenpeace organizuje głosownia w sprawie OZE. Ważnym krokiem było też wspomożenie Przystanku Woodstock, gdzie organizacja postawiła małą elektrownie, która pomogła w naładowaniu energią masy urządzeń i maszyn. Przystanek Woodstock jest festiwalem, na którym spotkają się ludzie o wolnych umysłach, więc pomysł, na jaki wpadł Greenpeace spotkał się z powszechnym uznaniem. Przyczyniło się to również do popularyzowania informacji związanych z odnawialną energią.

Ubóstwo energetyczne, a solary

Ubóstwo energetyczne jest poważnym problemem, które pokolenie Y zastaje po swoich poprzednikach- bezmyślnych konsumentach, zupełnie nie dbających o środowisko naturalne. Pokolenia konsumpcyjne masowo korzystały ze zdobyczy przemysłu energetycznego, nie licząc się z ekologicznym aspektem tej eksploatacji. Ogrzanie domu jest kosztownym wydatkiem, wprowadzenie solarów, kolektorów słonecznych i innych rozwiązań, mających na celu redukowanie zużywanej energii elektrycznej jest więc jednym z kluczowych zadań, które stawia się przed nauką i politykami. Na moście Westminster, w Wielkiej Brytanii, spalono rachunki za energię elektryczną i gaz w proteście przeciwko nadmiernym kosztom utrzymania domu. Jest to niewątpliwie bardzo ważny krok w świadomości społecznej- tradycyjne metody pozyskiwania energii i koszty z tym związane po prostu nie sprawdziły się. Ludzie liczą na rozwiązanie tego problemu, poprzez wdrożenie nowych, alternatywnych technologii, a swoje nadzieje upatrują w odnawialnych źródłach energii. Przykładem mogą tu być służące do ogrzania domu, a korzystające z egerii słonecznej- solary. Jest to stosunkowo niedroga inwestycja. Jest możliwie, że solary staną się już niedługo standardem, przez co w znaczący sposób wpłyną na możliwość korzystania z energii Słońca.

Demokracja energetyczna- nowa koncepcja społeczna

Korporacyjna energetyka nie sprawdziła się. Ogromne ilości naszych pieniędzy wydajemy na ogrzewanie, gaz i prąd. Ta sytuacja musi się zmienić, ponieważ ubóstwo energetyczne, powoduje bunt społeczny i szerokie niezadowolenie, wśród energetycznych konsumentów, których rachunki z roku, na rok- rosną. Zrównoważony rozwój- tego nam potrzeba w dzisiejszych czasach. Powinniśmy się szerzej przyjrzeć koncepcjom takim jak: ekowioski, demokracje energetyczne, odnawialne źródła energii itd. Wychodzi na to, że wracamy do korzeni, bo szeroko pojęty kapitalizm, zrobił z ludzi niewolników wielkich korporacji, nastawionych tylko i wyłącznie na zysk. Demokracja energetyczna zawiera w sobie ideę czerpania energii ze źródeł odnawialnych- promieniowanie słonecznego, głównie przez takie zdobycze technologiczne, jak: małe elektrownie słoneczne, solary, kolektory słoneczne itd. Te rozwiązania proekologiczne sprzyjają przebudowie całej definicji społeczności. Powoli na całym świecie, coraz częściej mówi się o społecznościach samowystarczalnych, które grubą kreską odcinają się od korporacji, biurokracji i jawnej kradzieży, którą jawnie i legalnie wprowadzono pod szyldem koncepcji kapitalistycznych. Więcej na ten temat można przeczytać w książce "Demokracja Energetyczna” Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej.

Ekowioski a energia słoneczna

Pomysł na ekowioski został spopularyzowany przez Michaela Reynoldsa, który wprowadził pojęcie Eartshipa- samowystarczalnego domu. Reynolds był jego pierwszym konstruktorem i budowniczym, który przez lata walczył z korporacjami i urzędnikami, by móc postawić swój dom marzeń. Reynolds proponuje ogrzewanie pasywne i korzystanie tylko z materiałów odnawialnych. Ekowioski są wyposażane w solary- stawia się tam na korzystanie z energii słonecznej, zupełnie odchodząc od powiązań z przemysłem energetycznym w tym tradycyjnym rozumieniu. Odnawialne źródła energii- wiatrowe, słoneczne i ich koncepcje są w ekowioskach wdrażane do codziennego życia. Do budowy domu wykorzystuje się tam ziemię, glinę, słomę i odpady. Filtry wody i ogniwa słoneczne są tam standardem. Produkcja żywności, na miejscu, w ekowioskach, powoduje, że ludzie w nich mieszkający, dokonali poważnego kroku w kierunku uniezależnienia się od korporacji rządzących światem. Ci ludzie o wolnych umysłach zrealizowali marzenia amerykańskich poetów lat sześćdziesiątych, którzy zapoczątkowali epokę bitników, a później erę dzieci kwiatów- Allena Ginsberga, Jacka Kerouaca i Williama S. Burroughsa o wolnym człowieku, niezależnym od konsumpcyjnych popędów i rządu.

Fotowoltaika- nauka i solary

Fotowoltaika jest nauką techniczną, zajmującą się wykorzystaniem energii słonecznej. Niewątpliwie do jej zdobyczy należy skonstruowanie takich urządzeń, jak np. solary, czy kolektory słoneczne. Fotowoltaika zajmuje się przetwarzaniem energii słonecznej w elektryczną. Dziedzina ta może pomóc mieszkańców budynków oddalonych od głównych sieci elektrycznych, a także jest nadzieją państw i społeczeństw na uniezależnienie się od dostawców energii, którzy wywierają ogromny wpływ na politykę państw regionu. W codziennym użytkowaniu korzystamy z dokonań naukowców w dziedzinie fotowoltaiki, używając kalkulatora, czy korzystając z oświetlenia ogrodowego. Pierwsze elektrownie słoneczne również korzystały z ogniw fotowoltaicznych przy produkcji energii. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują swoje konstruktorskie rozwiązania, by wykorzystywać energię energię promieni słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej, natomiast kolektory słoneczne przekształcają ją w ciepło. Rozwiązania związane z branżą fotowoltaiczną są rozwiązaniami przyszłości. Futurystyczne wizje pisarzy zajmujących się tematyką fiction, stają się jak najbardziej realne. Wydziały elektroniki na uczelniach w całej Polsce, kształcą studentów, którzy będą rozwijali i udoskonalali różne aspekty tej nauki.

Warunki korzystania z energii słonecznej

Energia słoneczna nie jest równomiernie rozłożona na Ziemi. Dlatego też potencjał energetyczny poszczególnych kontynentów, państw, państw regionu, miast, a nawet gmin będzie się rozkładał inaczej. Jest to istotny punkt w rozważaniach nad wykorzystaniem energii słonecznej, jako alternatywnego, odnawialnego źródła energii i jest szansą do uniezależnienia się poszczególnych państw od mocarstw energetycznych. Każdy budynek, który ma być budowany w systemie budynków pasywnych także musi spełniać określone wymogi; np ekspozycję na światło, kąt itd. Chcąc wdrażać rozwiązania oparte na energii słonecznej, trzeba dostosować się do możliwości pobierania promieni słonecznych. Elektrownie słoneczne będą bardziej efektywne w miejscach, gdzie nasłonecznienie jest bardzo duże. W Polsce energię słoneczną wykorzystuje się w niewiele ponad trzech procentach. Jest to liczba zatrważająca. Polska jest krajem, w którym marnuje się możliwości energetyczne naszego kraju. Prezydent Komorowski podpisał ustawę, która pozwoli wykorzystać 15% udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Jest to ważna informacja nie tylko dla branży związanej z OZE, ale także dla wszystkich ekologów dbających o środowisko naturalne.

Kredyty na ekoprzedwięzięcia

Ludzie chcący inwestować w przedsięwzięcia typu ekologicznego, mogą liczyć na kredyty. Termomodernizacja i nowe technologie, i inwestycja w te dziedziny i projekty z obszaru Efektywności Energetycznej są możliwe istotną pomocą dla małych i średnich firm, uzyskiwaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sytuacja polityczna krajów danego regionu, jest uzależniona energetyczne od energetycznych gigantów. Takie kraje, jak Polska powinny dążyć do samowystarczalności w tej dziedzinie, ponieważ koszty związane z ogrzewaniem i elektrycznością ciągle rosną. budzi to jawny sprzeciw społeczny, gdyż duża część wypłat idzie na pokrycie kosztów eksploatacji gospodarstw domowych. Takie działania, jak budowa odnawialnych źródeł energii, również są współfinansowane przez tę instytucję. Na elektrownie fotowoltaiczne i inne projekty z dziedziny odnawialnej energetyki, można uzyskać nawet do 90 % dofinansowania. Okres spłaty kredytu może sięgać nawet do 20 lat. Kredyt Ekomontaż jest atrakcyjną ofertą dla firm, które pragną wdrożyć technologie odnawialnych źródeł energii w swoje firmy. Można uzyskać takie finansowania do takich technologii, jak kolektory słoneczne, systemu dociepleń budynków itd. Często firmy, które chcą wprowadzić korzystanie z OZE i energii słonecznej, inwestują w solary.

Studia nad odnawialnymi źródłami energii

Kandydaci na studia coraz częściej są zainteresowani studiami, które dadzą im możliwość rozwoju na gruntach, które dopiero kiełkują. Choć temat alternatywnych źródeł energii jest już stary, to w kontekście naukowym- rozwija się nieustannie i jest najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu. Ludzie, którzy decydują się na tego typu studia, muszę być niewątpliwie umysłami ścisłymi. Bo do ich kompetencji, należało będzie projektowanie, badanie i wdrożenie odnawialnych zasobów i źródeł energii. Zdecydowanie jest to kierunek dla osób zainteresowanych ekologią i rozwojem tego kierunku. Podstawy prawne- jest to ważna rzecz dla ekologa i specjalisty od odnawialnych źródeł, ponieważ współczesny świat uzależniony jest od działań i pieniędzy wielkich korporacji, które mają najlepszych na świecie prawników. Studenci muszą więc znać sytuacją prawną branży alternatywnej. Strategie rozwoju- to również ważny przedmiot, który młodego człowieka wprowadza w koncepcje rozwoju energetyki na świecie, w Europie i Polsce. Ocena potencjału energetycznego ma pomóc studentowi ocenić możliwości wdrożenia takich rozwiązań, jak np. solary czy elektrownie słoneczne. Samowystarczalność energetyczna gimn jest kolejnym tematem, który będzie punktem wyjścia do rozważań nad alternatywnymi źródłami.

Energetyka słoneczna- solary

Energetyka słoneczna- jest to gałąź przemysłu, która interesuje się zagospodarowaniem promieni słonecznych w celach użytkowych. Branże, które są zainteresowane odnawialnymi źródłami energii, chętnie inwestują w solary. Duże zainteresowanie solarami, jest zauważalne zwłaszcza w branży budowlanej. Domy jednorodzinne coraz częściej są wyposażane w tego typu alternatywne technologie zarządzania energią słoneczną. Na rynku dostępne są różne modele solarów, dopasowane do potrzeb ich potencjalnych klientów. Popularne są zestawy solarne, zawierające najczęściej dwa kolektory i zbiornik wodny. Rodzina, licząca cztery osoby zużywa nawet do 75l wody na dobę, podgrzanie wody nie jest najtańszą usługą. Tę kwotę, zdecydowanie można zredukować do minimum, przy zastosowaniu nowoczesnej technologii kolektorów słonecznych. Władze lokalne i samorządy, po złożeniu odpowiednich wniosków mogą współfinansować kolektory słoneczne dla społecznego użytkowania, np. stowarzyszeń itp. Jakie korzyści otrzymujemy montując solary? Wspomaganie centralnego ogrzewania budynku oraz zapewnienie domownikom podgrzanie wody na różny użytek. Warto zastanowić się nad zastosowaniem nowych technologii ze względu na ochronę środowiska i naszych kieszeni. Ta inwestycja bowiem, ma się dobrze zwracać i procentować przez wiele lat użytkowania.